Found DFV of $WISH. via /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


Found DFV of $WISH.
https://ift.tt/3Ftvfez

Submitted January 15, 2022 at 10:25AM by xxjohnnybravoxx
via reddit https://ift.tt/3Gvrreg