3k NIO yolo, profits from 271% 45c yolo. via /r/wallstreetbets #stocks #wallstreetbets #investing


3k NIO yolo, profits from 271% 45c yolo.
https://ift.tt/3ltxPrL

Submitted November 12, 2020 at 10:35PM by DesignerFreedom
via reddit https://ift.tt/3ppXmV6